Nápověda ke stránce Editace údajů o provozovně

  Stránka s možností úpravy vybraných údajů o provozovně podle § 17 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“)

  Informace o provozovně

  U provozoven zavedených v evidenci je možné měnit pouze tyto údaje:
  • Název
  • Převažující činnost - výběr z nabízeného seznamu - viz tabulka činností níže
  • Stav- výběr z možností "Aktivní", "Přerušená"
  Typ provozovny a lokalizační údaje provozovny nelze u existujících provozoven upravovat. Pokud se tyto údaje změní, jedná se z hlediska evidence tržeb o novou provozovnu, které musí být systémem přiděleno nové číslo provozovny. Je potřeba v systému založit novou provozovnu s upravenými údaji, stávající provozovnu je poté možné zrušit.
  Novou provozovnu je možné založit stisknutím tlačítka "+ Nová provozovna" na stránce Přehled aktuálních provozoven, případně ji vytvořit zkopírováním existující provozovny stisknutím tlačítka "Zkopírovat provozovnu" na stránce Detail provozovny a upravit příslušné údaje.
  Zrušení provozovny je možné provést tlačítkem "Zrušit provozovnu" na stránce Detail provozovny, případně označením řádku tabulky a stisknutím tlačítka "Zrušit" na stránce Přehled aktuálních provozoven.
  Po stisknutí tlačítka "Uložit " dojde k uložení aktualizovaných údajů o provozovně a návratu na stránku Detail provozovny, kde se zobrazí přehled aktuálních údajů.
  Na stránce Historie provozoven je v přehledu vytvořen nový záznam s výpisem hodnot údajů o provozovně před aktualizací (včetně časového intervalu, od kdy do kdy byly tyto údaje platné).
  Pokud nebyla hodnota žádného z editovatelných údaje změněna, zobrazí se po stisknutí tlačítka "Uložit " informační hlášení, že žádný z údajů nebyl upraven a záznam nebyl aktualizován.
  Stisknutí tlačítka "Storno " vyvolá návrat na stránku Detail provozovny (bez uložení případných změn).

  Tabulka činností

  Kód činnosti provozovny EETPopis činnosti provozovny EET
  UBYTOVÁNÍ
  101Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
  102Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
  103Kempy a tábořiště
  104Ostatní ubytování
  STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
  201Stravování v restauracích
  202Stravování u stánků a v mobilních zařízeních
  203Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
  204Pohostinství
  OBCHOD S MOTOROVÝMI VOZIDLY
  301Obchod s motorovými vozidly, s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
  302Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
  VELKOOBCHOD
  401Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
  402Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
  403Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
  404Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
  405Ostatní specializovaný velkoobchod
  406Nespecializovaný velkoobchod
  MALOOBCHOD
  501Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
  502Maloobchod s pohonnými hmotami
  503Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
  504Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
  505Maloobchod s knihami, novinami, časopisy, papírnické zboží, audio- a videozáznamy
  506Maloobchod se sportovním vybavením, hračkami, hrami
  507Maloobchod ve stáncích a na trzích
  508Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
  509Maloobchod s ostatním zbožím
  OSTATNÍ
  601Výroba a zpracování včetně oprav vyjma kódů 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614
  602Stavebnictví vyjma kódu 615
  603Doprava a skladování vyjma kódů 616, 617, 618, 619
  604Kulturní, zábavní a rekreační činnost
  605Ostatní činnosti pro osobní potřebu a osobní služby
  606Ostatní činnosti
  607Zemědělství, lesnictví, rybářství
  608Výroba potravinářských výrobků, výroba nápojů
  609Výroba textilií, výroba oděvů, výroba usní a souvisejících výrobků
  610Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků a výroba nábytku
  611Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
  612Opravy a instalace strojů a zařízení
  613Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
  614Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
  615Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači)
  616Ostatní pozemní doprava (např. taxislužba, lanovky, vleky, pronájem osobních vozidel s řidičem)
  617Silniční nákladní doprava a stěhovací služby
  618Vodní doprava
  619Poštovní a kurýrní činnosti
  620Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
  621Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
  622Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
  623Úklidové činnosti
  624Činnosti v oblasti informačních technologií, Informační činnosti (např. programování, hosting, webové portály)
  625Ostatní finanční činnosti (např. směnárny, zastavárny, půjčování peněz mimo bankovní systém)
  626Právní a účetnické činnosti
  627Veterinární činnosti
  628Ostatní profesní, vědecké, technické činnosti (např. např. fotografové, překladatelé, tlumočníci)
  629Vzdělávání
  630Zdravotní péče
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.4.1 ze dne 18.03.2020